Vakken


Weidemolenlaan 32
Weidemolenlaan 32

Boost je cijfers:

     Veel verschillende vakken mogelijk

     Altijd Edwin die helpt

     Tips voor planning en hoe je moet leren

     Al snel een toets? Probeer het uit, ook al is het niet het vak waar je voor             komt

√   ook voor coaching

Basisschool


Gaat je kind naar de basisschool? Ik help bij alle vakken van groep 3 tot en met 8, zoals: 

Rekenen

Taal 

Spelling 

Werkwoordspelling

Technisch lezen

Begrijpend lezen - zie ook het nieuwe en speciale leesprogramma


"Hij heeft zijn rapport gekregen! 

Hij heeft een onzettend mooi rapport, maar de Cito van spelling is wel echt bizar: De stappen die hij met hulp van jou heeft gemaakt!!!"
Moeder van een leerling uit groep 6 - Meester G. Propschool Lochem


Voortgezet onderwijs


Ik geef uitleg op maat voor:

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Duits
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
  • Wiskunde - tenminste t/m VWO 2
  • Overige vakken in overleg, ook voor MBO & HBO

Drempel voor bijles? Laat je kind hier zelf lezen.


"We zijn blij dat hij naar jou gaat en dat we zeker weten dat hij wat doet. Hier thuis blijft het nog lastig. Hij is van de planning afgeweken en mikt op een: 5,5. Ik blijf het hierdoor spannend vinden en hoop dat het genoeg is wat hij doet."

 

En na het examen:

"Zonder jou was het niet gelukt!" 

Ne: 5,9
Eng: 5,9

Wisk:  8   

Nask: 6,7    

Gs: 6,1

Ak: 6,5

"Hier thuis gooide hij er met de pet naar, maar hij ging nooit met tegenzin naar je toe. Ik heb ook nooit die strijd met hem hoeven voeren. En ook als hij thuiskwam was het altijd weer goed." 

 

Moeder van een leerling examen VMBO, wiskunde en andere vakken - Staring College Lochem"Ik ben blij dat Edwin alle talen doet

nu hoeven we niet steeds naar een ander."

Moeder van een leerlinge, VMBO 2, Engels en Nederlands - Staring College Lochem

" Met Merel gaat het goed ..

zij vindt deze opleiding erg leuk. Met Engels lijkt het tot nu toe ook goed te gaan. Merel heeft nog vaak veel aan jouw uitleg mbt grammatica! Haar Engelse leraar moet het helaas niet zo goed uit kunnen leggen; maar zij weet het door jouw bijles van vorig jaar! Dus daar zijn we erg blij mee. In 1 jaar tijd heeft zij blijkbaar gigantisch veel bijgespijkerd voor Engels. Nogmaals bedankt voor jouw hulp en betrokkenheid!"

 

Mariët Brinke, moeder van Merel - Ruurlo; examen VMBO, Engels - Staring College Lochem